skip to Main Content

Sh. Keshav Sharma Chief Patron

Sh. Atma Ram Arora Chief Advisor

Dr. Purshotam Singla
Advisor

Sh. Cr Moudgil
Advisor

Naresh Sharma President

Manoj Sharma Senior V. President

Vijay Bansal Vice President

Hardev Gorkhi General Secretary

Parveen Kumar Cashier

Sonu Bajaj
P.R.O.

Amit Mehta
Editor

Bir Chand Gupta Sergeant At Arm

Santosh Sharma Executive Member

Jatinder Sharma Executive Member

Ved Kalra Executive Member

Paramjeet Kochar Executive Member

Tarsem Garg Executive Member

Sanjiv Shaad Executive Member

Gurjant Brar Member

Surjeet Mann Member

Ramesh Sethi Member

Amit Kharb
Member

Giani Gian Singh Member

Jatinder Khaira Member

Jitender singh Member

Kuldeep Singh Member

Loveleen Nagpal Member

Navdeep chalana Member

Param Dhunna Member

Parnav Grover Member

Sukhvinder Chandi Member

Sumit Aneja
Member

Sumit Bharti Member

Dr. S.S. Mann Member